Wednesday, November 2, 2011

တိုင္းရင္းသားအေရး မေမ့သင့္ၿပီ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အင္အားႀကီးငယ္ လူမ်ိဳးစုေပါင္း ရာေက်ာ္ႏွင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထား ေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ဆိုသည္ကို အထူးေျပာစရာ လိုမည္မထင္ပါ။


လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္မွ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္သို႔ ထြက္ခြာသြားေနေသာ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား(ဓာတ္ပုံ - Jinghpaw Kasa Blog)

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေနာက္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ သည္ကို အားလုံး သတိရေနၾကပါလိမ့္မည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္“ဗမာေတြအခ်င္းခ်င္း ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကိုပဲ လုပ္ေနၾကသည္ တိုင္းရင္း သားအေရးကို ေမ့ ေနၿပီ”ဟု အသံမ်ား ထြက္လာေနပါသည္။ မၾကာေသာကာလက ဒုတိယပင္လုံညီလာခံဟု ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔ေမွးမိွန္ စျပဳေနသည္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္၍ ေနၾကသည္ဟုလည္း သိရပါ သည္။

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအသီးသီးတြင္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္ ၏ ထိုးစစ္ ေၾကာင့္၊ တပ္မေတာ္ သား အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အျပစ္မ့ဲအရပ္သူအရပ္သားမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ မုဒိန္းအက်င့္ခံရျခင္း၊ အရိုက္အႏွက္ခံရျခင္း၊ အစား အေသာက္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရျခင္း၊ ေပၚတာအဆြဲခံရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရ ပါသည္။

အလားတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း စစ္တပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အရပ္သူအရပ္ သားမ်ား စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအတိုင္းဆက္၍ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည္ ဆိုပါက ေနာင္တခ်ိန္တြင္ လူ မ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမွ သည္ နာက်ည္းမႈသို႔ကူးေျပာင္းၿပီး သမိုင္းအဆက္ဆက္ ဗမာသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထာဝ ရရန္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ တပ္မေတာ္ ဘဝမွ စုေတၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ သည္ ယေန႔အထိ အာ ဏာရွင္ အဆက္ဆက္၏ လက္ေအာက္တြင္ လိုအပ္သလို စစ္ကြ်န္အျဖစ္ အသံုးခ်ခံခ့ဲရ ပါ သည္။ အာဏာရွင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထု ၏ ေလးစားမႈ ၾကည္ညိဳမႈမ်ား ေလ်ာ့ နည္းခ့ဲၿပီး အဆိုးဆုံးမွာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္ ကို အလံုးစုံပ်က္စီးေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားခ့ဲပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကို တပ္မေတာ္ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သား အားလုံး အဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ မွသည္ အဆင့္ အနိမ့္ဆုံးတပ္သား အဆင့္အထိ အာဏာကို အသုံးျပဳၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာမႈ ကို အေရးမယူဘဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔ တပ္မ ေတာ္အတြင္းရွိစဥ္မွာပင္ တပ္မေတာ္ တြင္ အားလုံး “သူခိုးႀကီးႏွင့္ သူခိုးေလး”ေတြပဲဟု ဟာသ ေဆာင္ပုဒ္တခု ထြက္ခ့ဲသည္မွာ ယေန႔တိုင္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထိုစဥ္ကတည္းက စာေရးသူတို႔ အသိုင္းအဝန္းအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရင္ေတာ့ တပ္မ ေတာ္လည္းပ်က္ၿပီ တိုင္းျပည္လဲပ်က္ၿပီ ဟုမွတ္ခ်က္စကား ေျပာခ့ဲၾကပါသည္။

နဝတ ၊ နအဖ လက္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္ အရာ ရွိ ႀကီးမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ မယားအငယ္မ်ား ထားေနမႈမ်ား၊ သမီးအရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးေန မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား ၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ေနမႈမ်ား အစရွိသည့္ မသမာမႈ ေပါင္းစုံကို တာဝန္ အရွိဆုံးအထိ တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း တင္ျပေသာဌာနအား ႏႈတ္မိန္႔ေပးခ့ဲသည္မွာ အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ရုံး၏ ညႊန္ ၾကားခ်က္မရဘဲ စုံးစမ္းျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရဟု အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ မသမာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီးရမည့္သူမ်ား ႏွင့္ မသမာမႈ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ရာထူးႀကီး ငယ္မ်ား ေပါင္းသင္း သြားၾကၿပီး မတရားမႈေပါင္းစုံကို စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အတြင္း လြတ္လပ္သေလာက္ နီးပါး လုပ္ၾကပါေတာ့သည္။

ပို၍ဆိုးဝါးသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားရွိ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သားမ်ား ကို လြဲမွားသည့္ အမိန္႔ မ်ားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္သူ အရပ္သားကို “ေရလို လလို”ဆက္ဆံရမည့္အစား ရန္သူႏွင့္တသေဘာတည္း “မီးလိုေနလို” ဆက္ဆံ ခိုင္းေစခ့ဲပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မေမြးဖြားရ ေသးေသာကေလးပါ မက်န္ေအာင္ အျပစ္မ့ဲ အရပ္ သူအရပ္သားမ်ားအား ရွင္းပစ္ သတ္ ပစ္ရန္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကကၾကည္း ဟုေခၚေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ စစ္ဆင္ေရးဌာနမွ လက္ေအာက္ခံ တပ္မႉးႀကီး မ်ားအား အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။

တပ္မေတာ္၏ အေရအတြက္မွ အရည္ခ်င္းသို႔ ေဆာင္ပုဒ္ကိုေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး အရည္အခ်င္းမလို အေရအတြက္ ကိုသာ ဦးစားေပး ၍ အရာရွိစစ္သည္ စုေဆာင္းခ့ဲမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႔တပ္မဟုတ္ဘဲ ေၾကးစားတပ္ဟု ေခၚဆိုရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိခ့ဲရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ကေလးပါမက်န္ စစ္ သားစုေဆာင္းခိုင္းခ့ဲသည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဆိုပါကိစၥကို တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားအေန ျဖင့္ တိတိပပ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ရဲၾကပါ။

အစဥ္အလာ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ က ေလးငယ္မ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ၿပီး လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေထာင္ထြက္မ်ား၊ တပ္ေျပးမ်ား၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းသူမ်ားကိုပါ စစ္သားအျဖစ္ လူ သစ္ စုေဆာင္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ တပ္မေတာ္၏ အေျခအေနသည္ မည္သည့္အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီ ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္း၍ ရႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ အတြင္း စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ေသာ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သား အမ်ားစု ရွိေနပါေသာ္လည္း အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ေပၚလစီေၾကာင့္ ေခါင္းငုံ႔၍ခံေနၾကရပါသည္။

ယေန႔ တပ္မေတာ္သည္ စစ္စရိတ္မ်ားမ်ားသုံးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စစ္သည္ အင္အားေပါမ်ားလာေသာ္လည္း စစ္သည္ စြမ္းရည္၊ စည္း႐ုံးေရး စြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား လံုးဝက်ဆင္းေနၿပီဆိုသည္ကို မည္သို႔မွ် ျငင္း၍မရႏိုင္ ပါ။

လက္ရွိ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားက စစ္တပ္၏ စြမ္းရည္(၃)ရပ္ က်ဆင္းေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။

တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း(ခလရ) (၄၇) တပ္ရင္းမႉး အဖမ္းခံရျခင္း၊ အရာရွိစစ္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး က်ဆုံးဒဏ္ရာ ရျခင္း ခလရ(၂၁)၊ (၃၇)၊ (၂၆၀) တပ္ရင္းမႉးမ်ား အထုတ္ခံရျခင္း၊ ခလရ (၅၈)၊ (၄၃၇) တပ္ရင္း မွဴးမ်ား ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခံရျခင္း အပါအ၀င္ ခလရ (၃၈၁)တပ္ရင္း လြယ္ဂ်ယ္တြင္ KIA တပ္မ်ားက ဝိုင္း ထားျခင္းခံသည္ဟု အတည္ျပဳဆဲ သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၾကြက္မႏိုင္ က်ီမီးႏွင့္႐ႈိ႕ဆိုသည့္ စကားပုံအတိုင္း အျပစ္မ့ဲအရပ္သူအရပ္သားမ်ားကို ရက္ရက္ စက္စက္ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ေနသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနပါသည္။ KIA ဘက္မွလည္း လက္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၾကသျဖင့္ လက္ရွိအတိုင္း လႊတ္ထားမည္ဆိုပါက ကခ်င္-ဗမာ မုန္းတီးနာက်ည္းမႈ အ ေရးခင္းသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး ဆိုသည့္ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃)ပါးကို တစာစာေအာ္ေနသည့္ နဝတ၊ နအဖ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ သည္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ ေန ေသာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရွဳထားသင့္ဟု ျမင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆို ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္းကိုသာ မက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ပါမွ ပီျပင္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ “ဝ” ၊ မိုင္းလားအဖြဲ႔ကို ေပးသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အေရးမ်ိဳး ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္ မ်ားကို ေပးသင့္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို အားကိုးယုံၾကည္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းေရးကို သေဘာတူ ခ့ဲၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ဆိုသည္ မူလလက္ရင္း ညီအစ္ကိုရင္းမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္ ဆိုျခင္း ကို အစိုးရ အေနျဖင့္ မေမ့ရန္ သတိေပးလိုသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးသားမႈကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ မွ ႏိုင္ငံ ေရးအျမတ္ ထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္ အစိုးရဘက္မွ ရိုးသားမႈကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္ ဆိုင္း ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ကမ္းလွမ္းသင့္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္တ့ံေရးကိစၥတြင္ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ုံးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သက့ဲသို႔ ယေန႔တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကိစၥ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရအားနည္းလမ္း ေပါင္းစံုႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း ဖိအားေပးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

KIA သည္ ျမစ္ဆံုဆည္ရပ္တံံေရး ကိစၥကို စတင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲသျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ၿငိဳ ျငင္မႈကိုခံရၿပီး ျပင္း ထန္ေသာ ထိုးစစ္ကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား ခံေနရပါသည္။ သို႔ပါ၍ က်န္တိုင္းရင္းသား ညီ အစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္း ေပးသင့္ပါသည္။

ကခ်င္-ဗမာ လူမ်ိဳးေရး နာက်ည္းစိတ္မ်ား သမိုင္းတြင္မက်န္ေစေရး ျမစ္ဆုံရပ္တံံ့ေရး ေဆာင္ရြက္သက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

(စာေရးသူ ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း တဦးျဖစ္သည္။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမႉးႀကီး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္)

Source by Source by Irrawaddy"

Read more...

No comments:

Post a Comment