Tuesday, May 12, 2009

မယ္သေရာထာ သေဘာတူညီခ်က္

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ (မဲသေရာထာ)
မဲသေရာထာ သေဘာတူညီခ်က္


ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား၊ ကခ်င္
တုိင္းရင္းသား၊ ကရင္တုိင္းရင္းသား၊ ကရင္နီတုိင္းရင္းသား၊ ကယန္းတုိင္းရင္းသား၊ မြန္တုိင္းရင္းသား၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား၊ ပေလာင္တုိင္းရင္းသား၊ လားဟူတုိင္းရင္းသား၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႏွင့္ “၀” တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးအသီးသီးကို ကုိယ္စားျပဳၾကလ်က္ ေကာ္သူးေလျပည္နယ္၊ မယ္သေရာထာ၌ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔ထိက်င္းပေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတြင္ စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး၌ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ၾကၿပီးေနာက္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁။ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
(က) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္၊
(ခ) ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္က်င့္သုံးရန္၊
(ဂ) လူမ်ဳိးတုိင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးရရွိရန္၊
(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

၂။ န၀တအမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
လက္ရွိ န၀တဦးစီးက်င္းပေနဆဲျဖစ္ေသာ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္တည္ၿမဲေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးလုံး၀ရႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္၎၊ န၀တအမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက “လုံး၀” အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၎ညီလာခံကို ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ၀င္သြားၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။

၃။ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ေထာက္ခံထားသည္သာမက ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သေဘာတူထားေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူလက္ခံသည္။
ထုိသုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဒတ၏ (UNLD) (PDF) ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
ပါ၀င္ေသာ အင္အားစု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုႏွင့္ န၀တစစ္အုပ္စုအင္အားစု သုံးစုတုိ႔ ပါ၀င္ေစရမည္။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူၾကပါသည္။

၅။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚသြားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူသည္။

သုိ႔ေသာ္ န၀တအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္
အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏အက်ဳိးစီးပြားကုိသာျဖစ္ေစၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ျပည္သူမ်ားအဖုိ႔ အက်ဳိးလုံး၀မရွိသည့္အျပင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒဏ္ကုိ ပုိမုိခံစားလာရသည့္အတြက္ န၀တစစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးကုိကၽြႏု္ပ္္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သည္။

၆။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
မူးယစ္ေဆး၀ါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအားလုံး ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ရန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူသည္။

၇။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
န၀တစစ္အုပ္စုျဖဳတ္ခ်ေရးႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲ၊ သံတမန္
တုိက္ပြဲ၊ လူထုတုိက္ပြဲအပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ တုိးျမႇင့္တုိက္ပြဲ၀င္သြားရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္း
သား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူသည္။

ထုိသုိ႔တုိက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္
တန္းတူရည္တူလက္တြဲ၍ အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္
အေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ တၿပိဳင္နက္တည္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ တုိက္ပြဲ၀င္သြားၾကရန္
ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္း
သေဘာတူၾကသည္။

၈။ ASEAN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္န၀တအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္အား ASEAN အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းကိုအတတ္ႏုိင္ဆုံး ဆုိင္းငံ့ထားေပးပါရန္ ASEAN သုိ႔ ပန္ၾကားလႊာေပးပုိ႔သြားရန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူသည္။

၉။ တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ တပ္ဦးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ုံးေရး စသည္တုိ႔ကုိ ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းပံ့ပုိး
တည္ေဆာက္ၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္
တည္း သေဘာတူၾကသည္။

၁၀။ ျပန္လည္ဆုံစည္းၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္မယ္သေရာထာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ႏွင့္ အနည္းဆုံး တႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္၊ စုံစုံညီညီ ဆုံစည္းၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္။

အတည္ျပဳလက္မွတ္မ်ား

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းေလး၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)
၂။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ ပအုိ၀့္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PPLO)
၃။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမဟာဆန္း၊ “၀”အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO)
၄။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းေပါင္း၊ “၀”ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP)
၅။ မုိင္အုိက္ဖုန္း၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)
၆။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဆုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)
၇။ ခုိင္ျမတ္ေက်ာ္၊ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC)
၈။ ဘီၾကာအူး၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (LDF)
၉။ ႏုိင္ဟံသာ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
၁၀။ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)
၁၁။ ခြန္းနား႐ု၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ (KNLP)
၁၂။ စ၀္အြတ္ေက်းသီ၊ ညီၫြတ္ေသာရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ (SURA)
၁၃။ ဆလုိင္းေရႊခါး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)
၁၄။ ခြန္ဟုမ္၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (SDU)
၁၅။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU)
၁၆။ တဦးခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(၁) စ၀္စန္းေရာင္ေ၀ွ (၂) ေနာ္လွဇာဘင္ဆင္ (၃) ခြန္းမားကိုဘန္း

ETHNIC NATIONALITIES SEMINAR
(Mae Tha Raw Hta)

Mae Tha Raw Hta Agreement
We, leaders of Arakanese, Chin, Kachin, Karen Karenni, Mon, Pa-O, Palaung, Lahu, Shan and Wa ethnic nationalities, representing the various organizations as well as the nationalities, attended the seminar held from January 7 to 14, 1997 at Mae Tha Raw Hta in Kawthoolei.

We, leaders of nationalities mentioned above, after frank and cordial discussions in depth, have agreed upon the following terms.

1. Agreement relating to Political Aims
(a) To dismantle the military dictatorship and establish peace in the country;
(b) To practice the democratic political system;
(c) To achieve the rights of equality and self-determination for each and every nationality;
(d) To establish a federal union.

2. Agreement Concerning the SLORC’s National Convention
The sham National Convention being held by the SLORC, presently, is for the perpetuation of military dictatorship. Since absolutely no rights will be gained for the ethnic nationalities, we, the Ethnic Nationalities Seminar, do not in any way recognize the SLORC’s National Convention and agree to oppose it.

3. Agreement Regarding Tri-partite Dialogue
We, the Ethnic Nationalities Seminar, accept the tri-partite dialogue agreed to by Daw Aung San Suu Kyi, and called for by the resolutions of the UN and international organizations. The tri-partite dialogue must include three forces, namely the force composed of the National Democratic Front (NDF), Union Nationalities League for Democracy (UNLD), Peace and Democratic Front (PDF) and other ethnic nationalities, the Pro-democracy forces led by Daw Aung San Suu Kyi, and the SLORC military clique.

4. Agreement Relating to Federal Union
We, the Ethnic Nationalities Seminar, unanimously agree to establish a genuine federal union composed of national states having the full rights of national equality and self-determination.

5. Agreement Relating to Economic Policy
Regarding the economic policy, we, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to practice a market economic system and invite foreign investments.
However, as foreign investments, at present, are benefiting the SLORC military dictatorship only and increasing its oppressive power, we strongly object to them.

6. Agreement Relating to Narcotic Drugs
We, the Ethnic Nationalities Seminar, unanimously agree to cooperate with international narcotic drug eradication organizations for the eradication of the entire business of narcotic drugs, including cultivation, production and trafficking.

7. Agreement Regarding Pro-democracy Forces
We, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to raise the fight, on all sides, in the fields of politics, diplomacy and people’s action, for the dismantling of the SLORC military dictatorship.

In this struggle, we agree also to join hands with pro-democracy forces led by Daw Aung San Suu Kyi, and act unitedly and simultaneously for the achievement of rights of the nationalities as well as democratic rights.

Moreover, we acknowledge the National League for Democracy (NLD) led by Daw Aung San Suu Kyi as the winner of 1990 general election an accordance with the true will of the people and democratic process, we fully support all acts of opposition against the SLORC, by it.

8. Agreement Relating to ASEAN
We, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to send letters to ASEAN, requesting it to delay, indefinitely, acceptance of Burma under the SLORC, as a member of the organization.

9. Agreement on Reunion
We, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to maintain and implement the results of the seminar and to have a reunion at least once a year.

SIGNATORIES

1. (Gen. Aung Than Lay)Karen National Progressive Party
2. (Col. Khun Okker)Pa-O People’s Liberation Organization
3. (Col Maha Sean)Wa National Organization
4. (Col Sai Pao Sing)United Wa State Party
5. (Mai Aik Phone)Palaung State Liberation Front
6. (Col. Zau Seng)Kachin Independent Organization
7. (Khing Myat Kyaw)All Araken Students and youth congress
8. (B. Kya Oo)Lahu Democratic Front
9. (Nai Han Tha)New Mon State Party
10. (Khing Soe Naing Aung)Araken Liberation Party
11. (Khun Na Ruh)Kayan New Land Party
12. (Sao Oac Kesi)Shan United Revolutionary Army
13. (Slai Shwe Kha)Chin National Front
14. (Khun Home)Shan Democratic Union
15. (Gen Saw Bo Mya)Karen National Union
16. Individual Delegates
1. Chao-Tzang Yawnghwe 2. Naw Louish Benson 3. Khun Marko Ban

Read more...

No comments:

Post a Comment