Thursday, September 1, 2011

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး UNFC ျပင္ဆင္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကိုတဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈ မဟုတ္ ဘဲ ၁၂ ဖြဲ႕ေပါင္းထားေသာ ညီၫႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလို လွ်င္ အသင့္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။
လက္ရွိ ၈ ဦးပါ UNFC ၏ ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ကို မြန္အမ်ဳိးသားႏိုင္ဟံသာက ဦးေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး ကရင္နီအမ်ဳိး သား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း) ညီၫႊတ္ေသာ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးက ကိုယ္စားလွယ္ ေပးပို႔လာျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။
UNFC မွ သေဘာတူ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔မ်ားမွ သေဘာတူ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္သည္ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရက အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ျပည္ နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ “ပဏာမ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ဖိတ္ေခၚေၾကညာခဲ့သည္။ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဖြဲ႔အစည္း တခုဖြဲ႔ၿပီး တဖြဲ႔ခ်င္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ ညီၫႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ အသင့္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ႏုိင္ဟံသာက ေျပာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

တဖြဲ႔ခ်င္းခြဲထုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈကို “သပ္လ်ဴိၿဖိဳခြဲ” မႈဟု ဆိုကာ လက္မခံဘဲ UNFC တခုလံုးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ဖြဲ႔မည့္ ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တို႔ အၾကား တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ တုန္႔ျပန္ ခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ သီးျခား ျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးမွသာ ေျပလည္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အစိုးရက ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈေနာက္ပိုင္း KNU၊ NMSP၊ KNPP၊ ႏွင့္ SSA-N အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ျပည္ နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ဆက္သြယ္ေနသည္ ဆုိေသာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမကို ျငင္းဆိုၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ မြန္အဖြဲ႔ကိုမူ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ လေက်ာ္က မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က မြန္သံဃာ အခ်ဳိ႕ကို
ေစလႊတ္၍ NMSP ၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္းဖူးေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ဆိုသည္။
UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ SSA-N၊ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေန
ေသာ္လည္း KIO က ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္စာေပးစာယူ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း SSA- N ႏွင့္မူ အဆက္သြယ္ မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ဘက္က တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္ရပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရမူ UNFC ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုေနသျဖင့္ ေသာင္မတင္ေရမက် ျဖစ္ေနသည္။
ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝးက တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠဌအျဖစ္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းေဇာ္
ကို တာဝန္ေပးလိုက္သည္။
သို႔ေသာ္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာက “သူတို႔မွာက နည္းပရိယာယ္ေတြ
မ်ားတယ္။ တကယ့္ပြဲ ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ က်ေနာ္ထင္တယ္။ အဲဒီ (ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ) အဖြဲ႔မဟုတ္ပဲနဲ႔ တျခားျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ေလ” ဟု ေျပာသည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၿပီး စုေပါင္း၍ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၂ဝ၁၁ ခု ေဖေဖာ္ ဝါရီလ၌ အပစ္ရပ္ႏွင့္ အပစ္မရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕၁၂ ဖြဲ႕က အေျခခံ ၆ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၆ ဖြဲ႕အျဖစ္ UNFC ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Source by Source byMizzima "
Read more...

No comments:

Post a Comment