Monday, March 22, 2010

စစ္အစုိးရက မြန္ (၁၅) ဦး ေကာ္မတီကုိ စည္း႐ုံး

မြန္တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး၊ မဝင္ေရး အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မြန္ (၁၅) ဦး ေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္အခ်ဳိ႕အား အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရတခ) မွ စစ္အရာရွိတုိ႔က စည္း႐ုံးႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။


အဆိုပါ (၁၅) ဦးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္တဦးက “ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ထြက္လာတဲ့ေနာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာ္မတီဝင္အမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့လူေတြ မ်ားတယ္။ အဲဒီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပဳိင္ခ်င္တဲ့သူေတြကုိ ရတခက လာစည္း႐ုံးေနတယ္။ ဒါက ဖဲ့ထုတ္ၿပီး စည္း႐ုံးတဲ့သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါ၊ စရိတ္ေတြ၊ ဘာေတြ အားလုံး ေထာက္ပံ့ေပးမွာေပါ့။ အဲဒီလုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ လာကမ္းလွမ္းတာ ရွိတယ္။ ဒီလုိလာစည္း႐ုံးတာက သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေၾကညာထားတဲ့ ဥပေဒကုိ ကုိယ္တုိင္က်ဴးလြန္လုိက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

နအဖ အရာရွိတုိ႔က ယင္းသုိ႔ လာေရာက္စည္း႐ုံးျခင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ (၈) ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ၏ အခန္း (၆) (စ) အပုိဒ္ပါ “ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တခုခု၏ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတခုခု သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္တဦးဦးထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အျခားအေထာက္အပံ့ကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ ၾသဇာခံယူျခင္း မျပဳေရး” ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါမည္ဟူသည့္အပုိဒ္ကုိ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိယ္တုိင္ က်ဴးလြန္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီဝင္က ေထာက္ျပသည္။

၎၏အဆုိအရ မတ္ (၁၅) ရက္တြင္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ တေနရာ၌ အဆုိပါေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတို႔ စည္းေ၀းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပါတီမေထာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္လိုုသူမ်ားနွင့္ ပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိုသူတုိ႔အၾကား အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္လာ၍ တိက်ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ထြက္လာၿပီးေနာက္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီဝင္က ေျပာသည္။

၎က “သေဘာထားကြဲတာက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး၊ မဝင္ေရး သက္သက္ပါ။ ဒါက ႏုိင္ငံေရးအျမင္ မတူတာေလာက္ဘဲ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ သေဘာထားကြဲလြဲတာမရွိပါဘူး။ အဲဒါကုိ နအဖ အရာရွိေတြက ၾကားလုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စည္း႐ုံးေနတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္အစည္းအေဝးတြင္ (၁၅) ဦး ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျပင္ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားေကာ္မတီဝင္တဦးက ေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ္တုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ (၁၅) ဦးေကာ္မတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယ္၊ မြန္ျပည္သစ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယ္၊ အျခားဘဝတူ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ သုံးသပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာပါ။ အဲဒီေန႔က်ရင္ ဝါရင့္မြန္ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မြန္ (၁၅) ဦးေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ မင္းစုိးလင္းက “ဥပေဒေကာ္မရွင္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘက္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ေတာ့ က်ဥ္းၾကပ္တဲ့ အေနအထားမွာပါ။ ပါတီေထာင္တဲ့လူေတြက ပါတီေထာင္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္မခံတဲ့လူေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံတဲ့လူေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး ဆန္႔က်င္သြားမယ္” ဟု မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ ပါဝင္သည့္ အဆုိပါ မြန္ (၁၅) ဦးေကာ္မတီကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ (၂၉) ရက္တြင္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမရွိလွ်င္ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေတာင္းဆုိထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ လက္မခံသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း ဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၾကသည္။

Read more...

No comments:

Post a Comment