Thursday, January 21, 2010

ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား မိဘျပည္သူမ်ားဘက္ ရပ္တည္ရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု -မဒတ ၏ပန္ၾကားလႊာ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိစစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးသည္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမူေရး၊ပညာေရး၊ယဥ္ေက်းမူ အစစအရာရာတို႔တြင္ နိမ့္ပါးက်ဆင္းၿပီး လက္တဆုပ္စာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မူဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခါးသီးစြာ ခံေနၾကရပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဖန္တီးေသာ ဆိုး႐ြားသည့္ေဘးဒုကၡကို တပ္မေတာ္သား အားလံုးတိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ခါးစည္းခံေနၾကရပါသ

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ အားကိုးယံုၾကည္မူကိုအျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၿပီး သမိုင္းအစဥ္အလာ တင့္တယ္စြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာတပ္မေတာ္တရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္စစ္အာဏာ ရွင္္အဆက္ဆက္၏လက္ေအာက္တြင္ ထိုတပ္မေတာ္သည္ အျပစ္မဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ လက္တဆုပ္စာစစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ေျမယာအိုးအိမ္စည္းစိမ္ တို႔ကိုသိမ္းယူၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာကိုကိုယ္က်ိဳအတြက္အသံုးခ်ကာ ျမန္မာျပည္တရပ္လံုးကို အဆင္းရဲဆံုးတိုင္းျပည္အျဖစ္ တြန္းပို႔ခဲ့ပါသည္။တပ္မေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာလည္းအဆံုးစြန္ထိ က်ဆံုးကင္းမဲ့ခဲ့ရပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ တပ္တြင္းအာဏာဖီဆန္မႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚလာၿပီး၊ တပ္မ (၇၇) ႏွင့္ (၆၆) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ား၏အေျခေနမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တပ္တြင္းတြင္ အမွန္တကယ္္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စား၀တ္ေနေရး ဒုကၡအခက္အခဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီးု ျပည္သူလူထုတို႔၏အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ၍ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ေအာက္ေျခတပ္မ်ား၏ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ေျဖရွင္းရန္ နအဖ စစ္အုပ္စုတြင္ အစီအမံအတိအက်မရွိပဲ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ဖိႏွိပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ေနရပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ဲအက်ပ္အတည္း ရုိက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ကာလတြင္တပ္တြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၊ အမိန္႔အာဏာဖီဆန္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ မဒတ တပ္ေပါင္းစုမွ႐ႈျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။

နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ အေျခခံျပည္သူလူထုတို႔၏ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္မရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတ၀င္ေငြမ်ားကိုလည္း ကိုယ္က်ိဳးအလြဲသံုး စားအသံုးျပဳျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကိုႏွိပ္စက္ရန္ စစ္အင္အားျပင္ဆင္ျခင္းတို႔သာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ရုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရထံ အာဏာလႊဲ ေပးရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ရာထူးတိုးျမွင့္ေျပင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစမည့္ ၀န္ထမ္းလစာတုိးေပးျခင္း၊ အစရွိသည့္ေဆးျမီးတိုတို႔မွာ အေျခခံ ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ရဲေဘာ္တပ္သားမ်ား လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ စား၀တ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းကို မည္သို႔မွ်ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

တိုင္းရင္းသားျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရင္္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္ သားမ်ားျပည္သူလူထုဘက္ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ကာ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ျပႆနာ မ်ားကို၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔ယဥ္ဆိုင္ေနရေသာ တိုင္းျပည္၏ျပႆနာအရပ္ရပ္တို႔ကို အတူတကြ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္အတြက္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပည္သူလူထုဘက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ မိဘျပည္သူတို႔၏ရင္ခြင္သို႔ျပည္လည္ ခိုလံႈ၀င္ေရာက္လာမည္။ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္သားေကာင္းမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ကို အစဥ္ေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု - မဒတ အေနျဖင့္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းပန္ၾကား လိုက္ပါသည္။

တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံရမည္

ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မီတီ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု- မဒတ

ရက္စြဲ ။ ။ ၁၆ ရက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။

Contact: (66) 086 206 4045, (66) 082 885 7963
Read more...

No comments:

Post a Comment