Sunday, November 27, 2011

KIO ႏွင့္ အစိုးရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးမည္

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ရထားဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႔သည္ လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူထားသည္ဟု သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။


ဦးေအာင္မင္းအပါအဝင္ အာဏာရၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အၾကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦေအာင္ေသာင္း၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေကာ္မတီ ဦေမာင္ေမာင္သိန္းတုိ႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ၌ ေဆြးေႏြး မွာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မည္ဟုဆိုသည့္ သတင္းရပ္ကြက္တခုအရ “ျပည္သူကုိယ္စား ၾကားမွာေနဖုိ႔ဘဲ။ ျပည္သူေတြ က ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုိခ်င္တယ္။ စစ္ေၾကာင္း ထုိးေနတာေတြလည္း ရပ္ေပးပါ။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္လည္း အျမန္ေဆြးေႏြးေပးပါ။”ဟု ေျပာသည္။

“အခုေတြ႔တာက အပစ္အခတ္ ရပ္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာဖုိ႔၊ စစ္ေရးအရ မဟုတ္ဘဲ။ ႏုိင္ငံေရးအရ
ေျဖရွင္းဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမယ္ဆုိတာ ျပန္ေတြ႔ဆံုမယ္။”ဟု တျခားၿမိဳ႕ခံ တဦးက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ "Jade Land Company" ပုိင္ရွင္ ဦးယြပ္ေဇာ္ေခါင္၊ ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ၊ ဦး အင္စန္းဆန္႔ေအာင္ ႏွင့္ အဆုိေတာ္ ဦးခဗ်ာခြန္းေအာင္တုိ႔လည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။ ယခု သတင္း ေပးပို႔ခ်ိန္အထိ KIO ကို ဆက္သြယ္၍ အတည္ျပဳခ်က္ မရႏိုင္ေသးပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ႏွင့္ ၂ဝ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က ျပည္နယ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ သံုးႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္းမ်ားကုိလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ လူၾကံဳပါးေပးပို႔ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရက အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈကိုစတင္လိုေသာ္လည္း KIO ကမူ အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေဆြးေႏြးေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ KIO ဘက္မွ ယခင္ အ ေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ေသာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ကို ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရက ကခ်င္တပ္မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ေျပာင္းရန္ ၾကိဳးစားရာက တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းကို ေထာက္ျပကာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရ ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေစာဒက တက္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းံပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ေရးဆြဲရာတြင္ KIO လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၉ ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း
လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရေၾကာင္းလည္း ေျပာေလ့ရွိသည္။

ဗဟိုအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သာ အပစ္ ခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏိုင္ေသးသည္။ ထိုသို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေန ခိုက္ ဦးေအာင္မင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

Source by Source by Mizzima"
Read more...

No comments:

Post a Comment