Tuesday, November 10, 2009

ဘိန္းစြန္႔လြတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားေသာ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖ်က္ဆီးရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တို႔ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂ လေက်ာ္ၾကာ ကာလ အတြင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ေဟာင္း ဦးဖုန္က်ားရွင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပိုင္သည္ဟု ဆိုေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ေလာက္ကိုင္တြင္ မီးရိူ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အေပၚ အကဲခတ္မ်ားက ေထာက္ျပမႈ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲအၿပီးတြင္ ယခင္ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးဖုန္က်ားရွင္း အပါအ၀င္ ဖုန္ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ထားသည့္ ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ေဒသ ယာယီဦးစီးေကာ္မတီအား ျပန္လည္အစားထိုး ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာစစ္ဘက္ေရးရာ အရာရိွခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္မွ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး နယ္ျခားေစာင့္ အသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳ ထားရာတြင္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ ဥကၠဌေဟာင္း ဦးဖုန္က်ားရွင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ျငင္းပယ္ထားၿပီး ယခု ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးပယ္ေစာက္ခ်ိန္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးအား လက္ခံခဲ့ရာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ အတြင္း မတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သမိုင္းေၾကာင္း အေျခခံရိွသူျခင္း တူညီေနေတာင္မွ ႏိုင္ငံေရး အရျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္တစ္ေလွတည္းစီး သူမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကိုးကန္႔ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္ႏွင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနရေသာ ဖုန္ညီအကိုမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႔တြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မတိုင္မွီ ကာလမွစတင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ရာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲအတြင္း ရရိွခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွ ကိုးကန္႔ ေဒသသို႔ အနားယူရန္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပမွ တပ္မ ၆၈ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ၄င္းတပ္မ စစ္ဆင္ေရးဌာနမွဴးမွ သူ႔အား တပ္မတြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေတြ႕ဆံု ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရိွပဲ ကိုးကန္႔ေဒသ အတြင္းတြင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔ေဒသ ခရိုင္တပ္အား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ ခရိုင္တပ္ဖြဲ႔၏ ဒုရင္းမွဴးအျဖစ္ ဗကပ အာဏာသိမ္းခံရ သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၎ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မတိုင္မွီကာလမ်ား၌သာတပ္ႏွင့္ အတူေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရိွၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအဓိက ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ဖုန္ညီအကိုမ်ားက ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္ အနားယူေနသည့္ ထိုကာလတြင္ ထိုစဥ္က ရန္သူျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ဖုန္ညီအကိုမ်ား ေရာက္ေလရာ စစ္မ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ ရန္သူေတာ္ ျမန္မာစစ္တပ္အား တိုက္ပြဲမ်ား ေဖၚေဆာင္ခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ၁၂လပိုင္းက အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္မွ ဖုန္ညီအကိုမ်ားသြားသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေဖၚေဆာင္ရန္ ညြန္ၾကားထားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဒုကၡလွလွႀကီး ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ဖုန္ညီအကိုမ်ား အေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပင္းထန္သည့္ အျမင္သေဘာထားရိွခဲ့သည္။

၂၀၀ဂခုႏွစ္အတြင္းက ေပၚထြက္လာသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာတမ္းတစ္ေစာင္အရ ဖုန္ညီအကိုမ်ားႏွင့္ ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္ တို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားပါက ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုျပႆနာ မ်ားမတိုင္မွီကတည္းက ဖုန္ညီအကိုမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုံခ်ိန္တို႔ မူးယစ္ ေဆး၀ါးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ား ရိွေနခဲ့သည္။

တပ္သားထုအေပၚၾသဇာေညာင္းသူ ဖုန္ညီအကိုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးၾသဇာျဖင့္ ရာထူးတက္လာသူ ဦးပုိင္ဆုံခ်ိန္တို႔ဘက္ ႏွစ္ဘက္ၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဖုန္ညီအကိုမ်ားအေပၚ ယခင္ကာလကတည္းက ရန္လိုသည့္သေဘာ ထားရိွခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ကိုးကန္႔ေဒသမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ စစ္အရာရိွမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳမခံရသနည္း

အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ကိုးကန္႔ေဒသ ေလာက္ကိုင္မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဆိုသည့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးသည့္ စစ္အရာရိွမ်ား ယေန႔တိုင္ရာထူးတက္ျခင္း ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္း မရိွျခင္းမွာလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနျပန္သည္။

လက္ရိွ အေျခအေနတြင္ ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ စစ္အရာရိွႀကီးမ်ားမွာ ဒကစ (ေလာက္ကိုင္) မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လွျမင့္ တပ္မ ၃၃ တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ စကခ ၁၆ မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းထြန္းတို႔ျဖစ္ သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ အဆိုပါ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ျမန္မာစစ္အရာရိွမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္းမရိွသျဖင့္ ထိုေဒသမွရရိွသည္ ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံသယ ျဖစ္ေနသည္။


ေနာက္ထပ္ အျမင္သာဆံုးေသာ ေထာက္ျပခ်က္

သွ်မ္းျပည္အတြင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ အရ ဆိုလွ်င္ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ ေျမမ်ား ထက္စာလွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ရိွေနသည့္ သွ်မ္းျပည္ (အလယ္ပိုင္း) ေဒသတြင္ ဘိန္းအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္း စာတမ္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လက္ခံထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးရာဇာႀကီးမ်ားဟု သမုတ္ခံထားရသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ထံမွ ေငြေၾကးရယူေနသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ အရာရိွႀကီးမ်ားကိုလည္း လက္မေႏွးေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ မေတြ႔ရ သေလာက္္ျဖစ္ေနျခင္း က မူးယစ္ေဆး၀ါးအား အမွန္တကယ္တိုက္ဖ်က္လိုသည့္ ဆႏၵအေပၚအေျခမခံဟု ယူဆသူမ်ားရိွသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အလြယ္တကူၿဖိဳခြဲႏိုင္ရန္ တမင္ ရည္ရြယ္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွန္သမွ် လြပ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားရာမွ ယခုမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အား ျငင္းဆန္သူမ်ားအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ စြပ္စြဲမႈ ျပဳလုပ္လာျခင္းက ႏုိင္ငံေရးအရမတူသူမ်ား အား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ ျမင္သာထင္သာ အရိွဆံုး ေထာက္ျပခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။

http://www.mongloi.org/burmese/2008-08-03-15-59-20/2008-08-03-15-56-21/568-2009-11-05-14-44-45.html
Read more...

No comments:

Post a Comment