Saturday, May 16, 2009

(မဒတ). ၃၃ ဳကိမ္ေျမာက္ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ ့စည္းျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ေန့ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ). ၃၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ့စည္းျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ေန့ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက ျမန္မာျပည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတုိ့၏ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး စသည့္မြန္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ မဒတ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ ေတာ္လွန္တုိ္က္ပဲြ၀င္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႕ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္ေန့တြင္ ၃၃ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း အသက္ေသြးေခြ်း၊ အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားစြာကုိ ေပးဆပ္ရင္းႏွီးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ ရဲေမတုိ့အား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု - မဒတ မွ အစဥ္ ေလးစား ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳျပဳလုပ္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိအားေပးေတာင္းဆုိေနေသာ္လည္း မည္သုိ့မွ်လက္ခံျခင္းမရွိသည့္အျပင္ နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ အျပစ္ မဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေခ်မွဳန္း သတ္ျဖတ္ေနျခင္း၊ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ သပ္လ်ဳိေသြးခဲြေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ့အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသား ခ်င္းစာနာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ကာ ၾကီးေလးသည့္ ေထာက္ဒဏ္ မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ နာဂစ္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း စသည့္လူသားမဆန္သည့္ ျပစ္မွဳတုိ့ကုိ ဆက္တုိက္က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိေနေပသည္။


ျပည္သူတရပ္လံုးဆန့္က်င္ကန့္ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ တဖက္သတ္ေရးဆဲြၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ ေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ အေျခခံလ်က္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကုိ က်င္းပၿပီး ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆုိးရွည္ရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼ ျပင္ဆင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ မဒတ အေနႏွင့္ လံုး၀လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤကဲ့သုိ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ မဒတ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ သတၱမအၾကိမ္ညီလာခံၾကီး တြင္ ခ်မွတ္လမ္းညြန္ထားသည့္အတုိင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ့စည္းပံုဥပေဒႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ ေရြး ေကာက္ပဲြကုိ ဆန့္က်င္ကန့္ကြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတုိ့၏ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ကုိ တုိးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ကာ ျပတ္သားစြာ ဆက္လက္တုိက္ပဲြ ၀င္သြားမည္ ျဖစ္သည္။


နအဖ စစ္အုပ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖဲြ့စည္းမ်ားႏွင့္ေတြ့ဆံုကာ အင္အားေလ်ာ့ခ်ၿပီး နယ္ျခား ေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအားေပးစည္းရံုးေနျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ အေျခခံႏုိင္ငံေရးအာမခံႏုိင္မွဳမရရွိေသးဘဲ၊ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားကုိ တဘက္လွည့္နည္းျဖင့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းသားျဖစ္၍ အထူးသတိခ် ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။


ထုိ႕ျပင္ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ့ခ်ဳပ္. ေရြဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း ကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေျဖရွာသည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္အျဖစ္ မဒတ အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွတ္တကယ္ဦးတည္ သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ့မွဳအတြက္ တျပည္လံုးအတုိင္အတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမွဳျပဳလုပ္ရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ခြ်င္းခ်က္မရွိ လြတ္ေပးရန္၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မွဳျပဳလုပ္ရန္ မဒတ အေနျဖင့္ နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။


နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရးၾကီး ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ရရွိသည္အထိ အျခား ေတာ္လွုန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အတူ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေတာ္လွန္ တုိက္ပဲြ၀င္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိဌာန္ျပဳရင္း မဒတ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ၃၃ ႏွစ္ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႕ တြင္ အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါသည္။


တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ေအာင္ပဲြခံရမည္

ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မီတီ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ)
ရက္စဲြ - ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀)ရက္ေန့။

Media Contact

ဥကၠဌ - (+၆၆) ၀၈၇ ၂၀၇ ၉၂၉၆၊
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး - (+၆၆) ၀၈၆ ၂၀၆ ၄၀၄၅၊

Read more...

No comments:

Post a Comment